Med flera års yrkeserfarenhet som terapeut har jag en god kunskap om kroppens funktion, möjligheter och begränsningar. Med tiden har även insikten för hälsa och välmående ur ett helhetsperspektiv vuxit fram. Balansen mellan vila och aktivitet, kost, sömn, motion, ev. sjukdomar m.m., det finns många medverkande faktorer som påverkar vår hälsa och hur vi upplever den.

Vid sidan av arbeten som sjukgymnast inom primärvården har jag varit engagerad som hälsoarbetare/sjukgymnast med människor på väg ur missbruksproblematik och hemlöshet. Som massageterapeut har jag arbetat med friskvård och att vägleda företagspersonal inom hälsa, träning, ergonomi och även haft egen praktik.

Sedan hösten 2016 driver jag mitt egna företag HEINSCHER FYSIO HÄLSOPARTNER med konsultuppdrag inom hälsa och friskvård.

Patrick Heinscher